Informacje prawne

Zasady prawne i zachowania prywatnosci

I.          Informacje ogólne

Niniejsze Zasady prawne i zachowania prywatnosci („Zasady prawne”) okreslaja relacje Grupy Eldon z uzytkownikami niniejszej witryny internetowej www.eldon.com (dalej „Witryna internetowa”). Uzywanie lub dostep do tej witryny internetowej oznacza akceptacje niniejszych zasad prawnych oraz wszelkich specjalnych warunków, które moga uzupelniac, modyfikowac lub zastepowac niniejsze zasady prawne w stosunku do ich specyficznych uslug i zawartosci.

Grupa Eldon zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych zasad prawnych lub jakiegokolwiek innego warunku, który moze uzupelniac, modyfikowac lub zastepowac postanowienia niniejszych zasad prawnych w zwiazku ze specyficznymi uslugami i zawartoscia tej witryny internetowej. Taka modyfikacja moze nastapic w kazdej chwili bez uprzedniego powiadamiania uzytkowników tej witryny internetowej.

 

II.         Uzywanie witryny internetowej, jej uslug lub zawartosci

Uzywanie tej witryny internetowej, jej uslug lub zawartosci musi odbywac sie zgodnie z obowiazujacym prawem i zasadami prawnymi. Ponadto tej witryny internetowej nie mozna uzywac do jakichkolwiek celów, które sa nielegalne lub szkodliwe dla Grupy Eldon lub jakiejkolwiek strony trzeciej, lub które w jakikolwiek sposób moga uszkodzic lub utrudnic jej normalne dzialanie.

Jezeli chodzi o zawartosc (tj. informacje, teksty, grafiki, dzwiek i/lub pliki obrazu, fotografie, projekty itd.) tej witryny internetowe, maja zastosowanie ponizsze postanowienia:

-        Uzytkownicy moga pobierac zawartosc dostepna w tej witrynie internetowej.

-        Uzytkownicy nie moga dystrybuowac ani zmieniac jakiejkolwiek zawartosci, chyba ze uzyskano autoryzacje od prawnych wlascicieli zawartosci lub jest to dozwolone prawnie.

-        Tej witryny internetowej nie wolno uzywac do jakichkolwiek celów komercyjnych ani reklamowych, które nie sa wyraznie dozwolone przez prawo lub w inny sposób.

 

III.        Hiperlacza

Hiperlacza miedzy strona internetowa i dowolna strona internetowa tej witryny internetowej podlegaja nastepujacym warunkom:

-        Zadna z uslug lub zawartosc tej witryny internetowej nie moze zostac w calosci lub czesci skopiowana, chyba ze za zgoda Grupy Eldon lub gdy jest to akceptowane przez obowiazujace prawo.

-        Lacza do tej witryny internetowej moga zostac ustalone na tak dlugo, jak strony uaktywnione przez lacze nie tworza ramek wokól dowolnej strony tej witryny internetowej ani w jakikolwiek sposób zmieniaja prezentacji wizualnej lub wygladu jakiejkolwiek zawartosci w tej witrynie.

-        Strona internetowa, z która laczy hiperlacze, nie moze zawierac zadnego znaku towarowego, nazwy marki, komercyjnego naglówka, nazwy, logotypu, sloganu ani innych wyrózniajacych znaków, które naleza do Grupy Eldon.

-        W zadnych okolicznosciach Grupa Eldon nie bedzie ponosic odpowiedzialnosci za tresci ani uslugi oferowane publicznie na stronie internetowej, z której wywolano hiperlacze, ani za informacje lub oswiadczenia tam zawarte.

Ta witryna internetowa moze zawierac lacza do witryn internetowych obslugiwanych przez strony trzecie, nad którymi Grupa Eldon nie ma kontroli. Gdy uzytkownik opuszcza te witryne internetowa, Grupa Eldon nie bierze odpowiedzialnosci za zasady zachowania prywatnosci lub praktyki takich innych witryn. Uzytkownik uzyskuje dostep do takich witryn na wlasne ryzyko.

 

IV.       Wykluczenia gwarancji i odpowiedzialnosci

Grupa Eldon w zadnym przypadku nie udziela zadnej gwarancji ani nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody dowolnego typu spowodowane przez:

-        Brak dostepnosci, konserwacji i skutecznego dzialania tej witryny internetowej i/lub jej uslug lub zawartosci.

-        Brak uzytecznosci, stosownosci lub waznosci tej witryny internetowej i/lub jej uslug lub zawartosci w celu realizacji potrzeb, dzialan lub okreslonych wyników lub oczekiwan uzytkownika.

-        Istnienie wirusa, zlosliwych lub szkodliwych programów w zawartosci.

-        Odebranie, pozyskanie, przechowywanie, dystrybucje lub przesylanie zawartosci.

-        Nielegalne, niedbale lub oszukancze uzycie tej witryny internetowej, jej uslug lub zawartosci przez uzytkowników niezgodnie z niniejszymi zasadami prawnymi, dobra wiara, ogólnie akceptowanymi praktykami lub zleceniem publicznym.

-        Brak legalnosci, jakosci, niezawodnosci, uzytecznosci i dostepnosci uslug swiadczonych przez strony trzecie i umieszczone do dyspozycji uzytkowników tej witryny internetowej.

-        Niespelnienie przez strony trzecie swoich obowiazków lub zobowiazan w zwiazku z uslugami swiadczonymi dla uzytkowników tej witryny internetowej.

Grupa Eldon nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody, które wystapily w wyniku uzywania jakiejkolwiek pobranej zawartosci z tej witryny internetowej.

 

V.        Czas trwania

Grupa Eldon zastrzega sobie prawo do modyfikacji, wycofania lub odmowy dostepu do tej witryny internetowej w kazdej chwili bez wczesniejszego powiadamiania uzytkowników.

 

VI.       Pliki cookie

Ta witryna internetowa uzywa plików cookie. Wszystkie pliki cookie naleza do domeny eldon.com. Plik cookie to maly plik tekstowy zapisany na komputerze uzytkownika i zawierajacy dane tekstowe. Pliki cookie sluza do poprawienia uzytecznosci i jakosci uslug w tej witrynie. Ta witryna internetowa uzywa dwóch typów plików cookie — niesesyjnych i sesyjnych plików cookie.

Niesesyjne pliki cookie sa przechowywane w pamieci komputera uzytkownika przez jeden rok. Niesesyjne pliki cookie sa uzywane do przechowywania informacji dotyczacych jezyka wybranego przez uzytkownika, aby ten sam jezyk zostal zastosowany podczas nastepnych odwiedzin uzytkownika na tej witrynie internetowej.

Sesyjne pliki cookie sa tymczasowo zapisywane w pamieci komputera uzytkownika i zostana automatycznie usuniete, gdy uzytkownik opusci te witryne internetowa. Sesyjne pliki cookie sluza do celów uwierzytelniania, aby przechowac informacje o kliencie w celu zapisania informacji o nieudanych próbach logowania w witrynie internetowej i do przechowywania informacji o nawigacji uzytkownika w tej witrynie internetowej.

Informacje zgromadzone przez Grupe Eldon sa uwazane za poufne i nie beda sprzedawane, dzierzawione ani w inny sposób udostepniane stronom trzecim.

Uzytkownik moze wybrac, czy akceptowac pliki cookie, czy tez nie. Uzytkownicy, którzy nie chca akceptowac plików cookie musza dezaktywowac te funkcje na swoim komputerze. Nalezy pamietac, ze w przypadku wylaczenia plików cookie uslugi i funkcje tej witryny internetowej zostana ograniczone.

 

VII.      Zasady zachowania prywatnosci

Dane osobowe zwiazane z uzytkownikami tej witryny internetowej sa przetwarzane i przechowywane, gdy uzytkownik udostepni Grupie Eldon takie dane osobowe w celu zarejestrowania konta klienta. Te informacje moga obejmowac nazwisko, nazwe firmy, adres e-mail, numer telefonu i informacje o kliencie. Konto klienta umozliwia uzytkownikowi skladanie zamówien i podawanie informacji o poziomach zapasów, cenach i historii zamówien. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail i adres, sa równiez zbierane od uzytkownika, gdy chce on skontaktowac sie z Grupa Eldon lub jesli uzytkownik chce zamówic katalog Grupy Eldon.

Firma Eldon Holding AB, nr rej. 556598-2773, odpowiada za dane osobowe gromadzone w tej witrynie internetowej. Wszelkie pytania dotyczace tych zasad zachowania prywatnosci i/lub informacji przetwarzanych i przechowywanych dla uzytkowników tej witryny internetowej mozna kierowac do nastepujacej osoby.

Eldon Holding
Att: Mats Toftebrant
Isfjordsgatan 20
164 40 Kista
SWEDEN 

Adres e-mail: mats.toftebrant@eldon.com
Telefon: +46 10 555 9574