Panel Shop Automation

194208

Modifikasjonssentre for skap

194210

Maskiner for kutting av kabel og skinne

194209

Maskiner for ledningsbearbeiding