Vårt ansvar overfor samfunnet

Eldon er en global virksomhet, og vi er klar over at vi ikke lever i en boble. Det vi gjør som produsent av kvalitetsskap til industrien i over 50 land, virker inn på resten av verden.

Våre ansatte avhenger av at vi lykkes med virksomheten, mens lokalsamfunnene der vi har produksjonen, kundene og leverandørene, påvirkes på ulike måter av det vi gjør. Miljøet påvirkes også av måten vi produserer og distribuerer produktene våre på.

Hos Eldon viser vi bedriftens samfunnsansvar ved å drive en virksomhet som har en generelt positiv innvirkning på samfunnet. Vi vet at alt og alle er best tjent med at vi driver på en forsvarlig måte. Det gjelder ansatte, kunder, miljøet og bedriften i sin helhet.

Strategisk veiviser for samfunnsansvar
Vi gjennomførte vår første fulle gjennomgang av bedriftens samfunnsansvar tidlig i 2011. Formålet var å utarbeide en strategisk veiviser med utgangspunkt i de mange individuelle initiativene for miljø og lokalsamfunn samt de arbeidsrelaterte initiativene, som allerede var satt i gang. Resultatet ble at Eldons første rapport om bedriftens samfunnsansvar ble publisert senere samme år.

Eldon har sluttet seg til FNs Global Compact, et initiativ der bedrifter forplikter seg til å tilpasse sine operasjoner og strategier til ti universelt aksepterte prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og bekjempelse av korrupsjon. Vi gir vår fulle tilslutning til det praktiske rammeverket i Global Compact, som gjelder utvikling, implementering og bekjentgjøring av bærekraftige retningslinjer og rutiner, og er utarbeidet for å bidra til å fremme bærekraftige forretningsmodeller og markeder.

Vår arbeidskraft er en hjørnestein i kvalitetssikringen
Vi ser arbeidskraften som det viktigste elementet når det gjelder å levere kvalitetsprodukter til kundene. Eldon har produksjonsanlegg i to land (Romania og India) og respekterer arbeidernes rett til å organisere seg i fagforeninger. Vår policy er åpenhet.

Eldon er en bedrift med like muligheter, der vi går aktivt inn for null diskriminering uansett årsak, det være seg kjønn, alder, religion eller annet. Vi har stor tro på å tilby kontinuerlige opplæringsprogrammer, i alt fra helse og sikkerhet til språkkurs og kurs i bruk av ny teknologi.

Støtte til lokalsamfunnene
Vi har dyp respekt for den støtten Eldon får i lokalsamfunnene. Vi ønsker å gi noe tilbake, og gjør vi alt vi kan for å ha en positiv innflytelse utover det rent økonomiske. I Romania bidrar vi for eksempel betydelig for å gi barn et bedre liv. Vi bidrar til utdannelses- og livsstilsprogrammer og støtter institusjoner som hjelper ungdommer med fysiske handikap eller lærevansker.

Du kan lese hele rapporten om bedriftens samfunnsansvar hvis du klikker her!