Støttebraketter til DIN-skinne forenkler kabling

Kunder har nå mulighet til å velge støttebraketter til DIN-skinner fra Eldon. Brakettene gjør det mulig med dybdejustering, slik at kablingen blir enklere i ulike situasjoner, for eksempel ved montering i felten.

Eldons DIN-skinner er et typisk eksempel på Eldons kundefokuserte produktutvikling og benyttes på mange ulike bruksområder på tvers av alle markeder. De monteres nederst på monteringsplaten inne i skapene eller langs bredden på en koblingsboks.

Et praktisk alternativ for enklere kabling

DIN-skinnene monteres vanligvis på en flat overflate uten helning og uten mellomrom mellom skinnen og overflaten den er montert på. Kundene kan imidlertid velge et monteringsalternativ med støttebraketter, som gjør det mulig med noe dybdejustering av DIN-skinnen for enklere kabling.

I nesten alle paneler er det nødvendig med koblingsbokser for innkommende/utgående kabler. Ved montering av koblingsbokser er det vanligvis nødvendig med tilbehør for dybdejustering av DIN-skinnen, flat eller med helning, spesielt når montering skal utføres i felten.

Fordeler for kunden

• dybdejustering av DIN-skinnen for raskere og enklere kabling

• enklere montering av koblingsbokser

• enda større allsidighet for DIN-skinnen