Ny svingrammeholder

Svingrammeholderen forhindrer at svingrammen lukkes utilsiktet. Dette øker arbeidssikkerheten betydelig.

Den nye holderen gir fleksibel montering, noe som betyr at den kan monteres enten øverst eller nederst på svingrammen.

Det finnes to versjoner av holderen som kan brukes for å gjøre den egnet til ulike bruksområder. Den ene er til en åpningsvinkel på 130°, og den andre er til en åpningsvinkel på 180°.

Holderen har fått nytt design og er nå U-formet. Denne nye utformingen øker styrken på holderen og gjør at den fungerer godt også med en tungt lastet svingramme.

Når svingrammen er i sperret stilling (åpen svingramme), kan mekanismen bare frigjøres ved at du trykker på sikkerhetsknappen, noe som forhindrer at svingrammen lukkes utilsiktet.

Ny ESFD-serie:

Artikkelnr.

 Beskrivelse

 Åpningsvinkel

ESFD130  Dørstopper svingramme  130°
ESFD180  Dørstopper svingramme  180°

SFD-serien kommer til å bli faset ut:

Artikkelnr.

 Beskrivelse

 Åpningsgrad

SFD130  Dørstopper svingramme  130°
SFD180  Dørstopper svingramme  180°

Svingrammeholderen brukes ofte på skap, siden den gjør at vedlikeholdspersonell kan jobbe i skapene på en trygg måte: De vet at skapets svingramme ikke lukkes utilsiktet

Kundefordeler:

1

Topp- eller bunnmontering;

2

Tilgjengelig for åpningsvinkel på 130° og 180°;

3

Forsterket U-formet holder;

4

Sikkerhetsknapp for å oppheve blokkering av mekanismen.

Dato for implementering: September 2019.