Nytt låsesystem for sammenkoblede skap

Eldon har lansert et nytt låsesystem for sammenkoblede skapkonfigurasjoner. Det nye systemet er lansert i kombinasjon med de oppgraderte gulvskapene med frakoblet flensfeste, MCF-serien.

Les mer om MCF-skap her

Med det nye låsesystemet for skapkonfigurasjoner er det mulig å innfri kravene i UL 508A. Det nye systemdesignet reduserer monteringstiden, gir en jevnere låsefunksjon og forbedrer styrken til mekanismen ved hjelp av nye L-formede låsestenger, FMB.

Eldons låsesystem er enkelt: Hoveddøren i konfigurasjonen må først identifiseres, og system aktuatoren, FMA, må da installeres der. Dette låser da alle underordnede dører gjennom forbindelsen mellom låsestengene, FMB, som nå er L-formede i stedet for flate, og underordnede dører, FMSmed en helt ny design.

Systemet har plass til like mange underordnede dører som den sammenkoblede skapkonfigurasjonen krever, noe som gjør systemet svært fleksibelt.

En sikkerhetsfunksjon i den underordnede døren kan aktiveres separat, selv når låseenheten til hoveddøren ikke er installert.

Låsesystemet er symmetrisk, så hoveddøren vil blokkere dører til venstre eller høyre. Den er kompatibel med de kombinerbare gulvskapene med frakoblet flensfeste og innfrir kravene som er spesifisert i UL 508A for kontrollpaneler, som er obligatoriske i USA.

Noen av fordelene med det nye låsesystemet: 

1

Kortere monteringstid;

2

Jevnere drift;

3

Sterkere mekanisme;

 

4

MCF-skap og FMD-låsesettet oppfyller amerikanske krav
som angitt i UL 508A
.

 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din Eldon-representant.