MCS-skap sertifisert for seismisk sone 3

Eldons produktledelsesteam lytter til tilbakemeldinger fra kunder og streber hele tiden etter å dekke og prioritere behovene i markedet. En viktig del av dette er testing og sertifisering av produkter for å sikre at de fungerer best mulig for kundene.

Virlab S.A., som ligger i Spania, er akkreditert av den spanske nasjonale akkrediteringsorganisasjonen (sertifikatnummer 54/LE131). I over 30 år har selskapet tilegnet seg omfattende erfaring i seismiske tester og vibrasjonstester, og de er dermed blitt en anerkjent instans innen industrisektoren.

To seismiske tester

I samarbeid med Virlab S.A. har Eldon utført to seismiske tester på sin serie med kombinerbare skap i lakkert stål (MCS). Testene ble utført i samsvar med Telcordia GR-64-CORE utgave 4, mars 2012 som på grunn av de høye kravene er den vanligste standarden som brukes av skapprodusenter for seismiske sertifiseringer.

Testene ble utført på følgende skapkonfigurasjoner:

1. Kombinerbare gulvskap, montert på en sokkel med en høyde på 100 mm, for seismisk sone 3.

2. Kombinerbare gulvskap, med svingramme og montert på en sokkel med en høyde på 100 mm, for seismisk sone 3. Gjennom å utføre denne testen skiller Eldon seg fra konkurrentene, ettersom denne konfigurasjonen vanligvis kreves for elektriske transformatorskap.

Vi kan derfor med glede kunngjøre at Eldons serie med kombinerbare skap nå er sertifisert for seismisk sone 3, i samsvar med Telcordia GR-64-CORE, utgave 4, mars 2012.

Tester ble utført på MCS-skap med målene 2000 mm (høyde) x 800 mm (bredde) x 600 mm (dybde). Selv om skapets sertifisering kun gjelder for størrelsene og konfigurasjonene som er testet, kan Eldon melde om at andre MCS-mål også er å betrakte som jordskjelvsikre, uten bruk av seismisk tilbehør, forutsatt at følgende kriterier innfris:

  • Det kombinerbare skapet er montert i henhold til Eldons monteringsinstruksjoner.
  • Skapets konfigurasjon er minst like stabil som konfigurasjonen som er testet, spesielt relevant er høyden, bunnen og vektfordelingen.
  • Jordskjelvstandarden og frekvensspekteret er de samme.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vår nye rapport om jordskjelv, der du finner mer informasjon om de seismiske testene som er beskrevet ovenfor.