Utvidet ettersalgsstøtte for kjøleenheter

Noe av det viktigste for Eldon er å prioritere kundene sine. Det er et av Eldons ledende prinsipper og innebærer blant annet å levere produkter med kort monteringstid og tilstrekkelig beskyttelse samt tilby ulike former for støtte. E

ldons kundestøtte har blitt utvidet og omfatter nå også videreutviklede ettersalgstjenester for kjøleenheter levert av Eldon.

Et nytt skjema om ettersalgsstøtte har blitt lansert som en del av ettersalgsstøtten. Dette skjemaet finner du på Eldon’s nettsteder og er spesialutviklet for Eldon’s vertikalt monterte kjøleenheter, CUVN, utendørs kjøleenheter, CUON, og takmonterte kjøleenheter, CUH. Ansatte på steder med en montert Eldon-kjøleenhet kan enkelt fylle ut de nødvendige opplysningene når de trenger service, og få hjelp raskt for å unngå nedetid og kostnader. 

Skjemaet om service på kjøleenheter finner du på Eldons nettsteder og kan åpnes her.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med din Eldon-representant.