Nye Eldon-rapporter er tilgjengelige

Eldon gir kontinuerlig omfattende informasjon om sine produkter og tjenester. Det siste tilskuddet i en serie med fire rapporter som dekker spesifikke produktrelaterte emner.

Eldons rapporter har til hensikt å hjelpe kunder med å få mest mulig ut av selskapets omfattende portefølje. Rapportene gir mer detaljerte, teknisk orienterte beskrivelser av spesifikke produkter eller tjenester. 

De nye rapportene er publisert på Eldons nettsted, og du får tilgang til dem nedenfor:

Jording: Tar for seg jording og hvordan det beskytter personell og utstyr og sikrer integriteten til elektriske tavler. Rapporten viser jordingsløsningene som leveres av Eldon, både i standard leveringer og som tilbehør.

Sammenkobling og løfting: Delen om sammenkobling av skap tar for seg alternativer for sammenkobling og relatert tilbehør. Delen om løfting av skap dekker både gulvskap og veggmonterte skap. Den presenterer Eldons tilbehør for løfting og angir maksimal belastning som kan løftes med forskjellige tilbehør og konfigurasjoner, som enkeltstående og sammenkoblede skap.

Jordskjelvomgivelser: Gir en oversikt over forskjellige skapkonfigurasjoner og deres ytelse når de er plassert i seismiske soner og miljøer med omfattende vibrasjoner. Skapene har blitt testet i henhold til de mest relevante standardene, og resultatene vises i denne rapporten.

Belastningskapasitet for gulvskap: Definerer den maksimale belastingen som er tillatt for skapet, inkludert monteringsplate, paneler og profiler. ​

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Eldon-representanten din.