Den nye oppdaterte programvaren for klimakontroll er her

For et par år siden lanserte Eldon et nettbasert programvareverktøy for klimakontroll. Denne programvaren har blitt svært verdsatt av kunder som har hatt et behov for å dimensjonere klimakontrollsystemene sine.

Nå er en ny og oppdatert versjon tilgjengelig. Den har en rekke nye funksjoner basert på tilbakemeldinger fra brukere og Eldon’s egne ingeniører.

Programvaren har blitt designet for å hjelpe ingeniørfirmaer, panelbyggere og brukere i dimensjonering av kjøle- eller varmeelementer i elektriske skap. Verktøyet brukes for å finne en løsning som sikrer at temperaturen inne i skapet ikke faller under eller over de påkrevde grensene. Verktøyet beregner klimakontrollkrav, inkludert varmefordelingen inne i skapet, for hver enkelt komponent og genererer løsninger for både innendørs og utendørs bruk.


Det anbefaler en rekke enheter for modulering og måling av temperatur/fuktighet, blant annet klimaanlegg, varmeutvekslere, filtervifter, virvelkjølere, varmeelementer, termostater og hygrostater. Det tar hensyn til både størrelsen på skapet og omgivelsene det skal brukes i.

En ny og forbedret versjon, 2.0, er nå tilgjengelig på alle Eldon’s lokale nettsider.

Versjon 2.0 har mange nye funksjoner:

  • «Lagre»- og «Laste»-funksjonalitet
  • Forbedret layoutpresentasjon av strømdata
  • Bedre forklaringer av hvorfor en løsning ikke finnes
  • Varmeresultatene er nå delt inn i to deler: «Kreves for å unngå kondensering» og «Kreves på grunn av lav temperatur på utsiden»
  • Velger spenning for kjøle- og varmeelementer
  • Velger tilbehør for virvelkjølere

Når verktøyet har innhentet alle relevante data og fullført beregningene, får du detaljert dokumentasjon om varmefordelingen til de påvirkede komponentene. 

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med din Eldon-representant.