Eldons skap er valgt til stort tunnelprosjekt i Nederland

Den nederlandske anleggssammenslutningen Volkerwessels, Boskalis og Heijmans er godt i gang med et større vei- og tunnelprosjekt som en del av utvidelsen av de nederlandske motorveiene.

Eldons vegg- og gulvskap ble valgt som en ideell løsning for beskyttelse av elektrisk kontrollutstyr og strømdistribusjon.

Kundeproblem løst

AB4all tunnel projectEldon Nederland var svært stolte over å bli valgt som leverandør av viktige skap til kontrollutstyr og strømdistribusjon på det store veiarbeids- og tunnelprosjektet som utføres av A4ALL-sammenslutningen, som består av de tre anleggsselskapene Volkerwessels, Boskalis og Heijmans.

Det prestisjetunge prosjektet ble påbegynt i 2012 og skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2015. Motorveien A4 Middle Delfland, som bygges på oppdrag for Rijkswaterstaat, et utførende direktorat innen det nederlandske departementet for infrastruktur og miljø, omfatter byggingen av en 7 km lang motorvei og en tunnel som forbinder byene Delft og Schiedam.

Prosjektet skal resultere i en direkte motorvei mellom Rotterdam og Haag som vil avlaste de svært trafikkerte nærliggende motorveiene og lokale veiene som i dag brukes mellom de to byene.

Prosjektet er ekstra utfordrende siden en del av tunnelen bygges på bakkenivå og dekkes med jord senere, noe som setter høye kvalitetskrav til leverandørene. Bildet over viser en del av sporvognbroen. 

Eldons løsning

AB4all tunnel projectA4ALL valgte Eldon som leverandør av elektriske skap.  Via Eldon Nederland har A4ALL bestilt Eldon MCI gulvstående kontrollskap på 2000 mm til serviceområdene samt veggmonterte MAS-skap til kontrollutstyr og strømdistribusjon i den sentrale tunnelkanalen.

«Vi ble overlykkelige da A4ALL-sammenslutningen satte sin lit til Eldon og vårt løfte om å gjøre livet enklere for dem ved å levere skap som innfrir alle kravene deres til kvalitet, sikkerhet og miljø», sier Nico Righart, Account Manager hos Eldon Nederland.


Kundefordeler:

  • Svært korrosjonsbestandige skap
  • Støtteverktøy for teknisk arbeid
  • Stort utvalg av tilbehør
  • Design som egner seg i verksted
  • Levering i tide