Eldons Power System ble valgt av Skarnes Elektro AS til et stort prosjekt som involverer Sykehuset Østfold

Skarnes Elektro AS er en produsent av elektriske tavleløsninger med over 50 års erfaring fra en rekke store byggeprosjekter. I mer enn tjue år har selskapet satt sin lit til Eldon-løsninger når det gjelder elektrisk distribusjon.

Kundeproblem løst

Skarnes Elektro AS ble tildelt kontrakten for leveranse av elektriske paneler til byggingen av et nytt sentralsykehus i Østfold. Selskapet leverte hovedtavler, underfordelinger, strømskinner og uttaksbokser til det nye sykehuset.

Sykehuset skal dekke hele fylket og erstatte mange av dagens lokalsykehus.

Bygningen er cirka 82 500 m2 stor, og sykehuset blir et av de største og mest moderne i landet når det står ferdig i 2016.

Flere mindre sykehus blir slått sammen til ett stort sykehus som skal dekke den sørøstlige delen av Norge. Dette er en del av regjeringens strategiske plan om å forbedre det norske helsevesenet.

Det nye sykehuset vil ligge cirka 100 km sørøst for Oslo. Den opprinnelige planen gikk ut på å slå sammen fem eksisterende sykehus og én psykiatrisk avdeling, men den endelige løsningen var å slå sammen fire sykehus og den psykiatriske avdelingen.

Da prosjektet ble startet opp i 2013, var det det største landbaserte prosjektet Eldon hadde levert i Norge.

Finn Andresen, Salgs- og Markedssjef for Eldon Norge sier følgende: «Det var en stor utfordring og et veldig interessant prosjekt å være en del av. Skarnes Elektro AS sendte oss tegninger av alle tavlene, og vi hjalp dem med å sette opp materiallister til alle tavlene. Samarbeidet med Skarnes Elektro AS var svært godt gjennom hele prosessen.»

Eldons løsning

Eldon leverer en komplett løsning med sitt Eldon Power System (EPS), som er utviklet for enheter for lavspenning og distribusjon. Disse løsningene er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier.

Til dette prosjektet trengte selskapet en løsning for strøm og distribusjon, og de fant ut at Eldons EPS-system var den ideelle tavleløsningen for denne typen installasjoner.

Skarnes Elektro AS satte sin lit til Eldons EPS-system til dette prosjektet og kjøpte mer enn 200 standard MCSL-gulvskap og 200 MAS-skap med klimaanlegg og annet tilbehør. MAS-skapene til dette prosjektet ble levert i spesialstørrelser.

MAS – skap til veggmontering med enkeltdør i lakkert stål – er praktiske og effektive og leveres i en rekke størrelser.  I MAS-serien finner du løsninger til nær sagt ethvert bruksområde, og skapene er lette å tilpasse.

MCSL – kombinerbare gulvskap i lakkert stål med enkeltdør – er den perfekte løsningen for denne typen prosjekter og setter en ny standard når det gjelder robusthet og brukervennlighet.