Eldon-skap involvert i nederlandsk Overall Equipment Efficiency (OEE) med Hellebrekers

Få innsikt i produksjonsprosessene på produksjonslinjenivå med Eldons industriskapløsning.

Den nederlandske produksjonsindustrien kjemper for å bevare og styrke sin posisjon i konkurranse med internasjonale aktører. Nyskapninger som ytterligere automatisering av produksjonsprosesser, digitalisering av produksjonsdata og introduksjon av roboter er del av en irreversibel prosess som omtales som Smart Industry eller Industry 4.0.

Hellebrekers Industrial Automation

Industrial Automation-avdelingen er en del av Hellebrekers Technieken B.V. De er kjent for design og implementering av løsninger i industriell prosessautomasjon. Hovedekspertisen deres omfatter PLC-kontrollsystemer, SCADA-visualiseringssystemer og klimakontrollsystemer. Tjenestene deres omfatter også design, konstruksjon og kabling av industrielle bryterpaneler som samsvarer med de nyeste standardene. Alle årene med erfaring innen industriell prosessautomasjon har bidratt til utviklingen av en modulær, lisensfri MES-programvarepakke kjent som Visual Link.

Eldons og Hellebrekers' totale OEE-løsning

Industriskapløsningene fra Eldon er et viktig bidrag til programmet som Hellebrekers tilbyr innen Overall Equipment Efficiency (OEE) – et program som er inkludert i Visual Analytics-programvaremodulen. Inngangssignaler for å oppnå et pålitelig OEE-tall kommer fra sensorer som er installert på kritiske steder langs produksjonslinjen. Disse sensorene er koblet til en PLC som sammen med flere andre komponenter er installert i et Eldon-skap i MPGS-serien.

For eksempel utføres målingene for antall treff, utslipp og utgangssignal på samme linje og er koblet til hverandre. En direkte kobling mellom PLC-en for produksjonslinjen og PLC-en installert i Eldon-skapet sørger for at feil som fører til produksjonsstans, kan avleses og undersøkes. Eldon-skapet er plassert på en slik måte at en operatør på produksjonslinjen kan tilordne feil direkte ved hjelp av en integrert datamaskin med 19-tommers berøringsskjerm. Kun på denne måten kan man sørge for at det beregnede OEE-tallet er oppdatert, noe som gjør det mulig å koble produksjonsplanlegging til de faktiske produksjonstallene. Ved å respondere på feil som ofte forekommer, før de forekommer, kan forebyggende vedlikehold utføres for å unngå varig produksjonsstans. 

Smart Industry er Smart Software er Visual Link

Visual Link fungerer som et gjennomsiktig lag som kobler kontormiljøet ditt til produksjonsmiljøet, slik at du kan forenkle produksjonsprosessene og registrere store mengder produksjonsdata for omfattende analysering. Ved hjelp av programvaren kan du få en bedre forståelse av kapasiteten til produksjonsutstyret, redusere unødvendige kostnader knyttet til feil og vedlikehold og systematisk redusere de totale produksjonskostnadene. Pakken omfatter tre standardmoduler: Visual Control, Visual Performance og Visual Analytics. Selv om disse er knyttet til hverandre, kan de implementeres gradvis.

"Eldon er fleksible. De kan sørge for hullmønster på bare noen dager i Express Customization Center, og de gir deg alltid riktig teknisk veiledning for å oppnå et godt teknisk resultat", sier Jan Willem Jonker, Hellebrekers Industry Manager. 

"De to selskapene har jobbet sammen i lang tid, noe som gir oss en god forståelse av kundens behov og en rask respons fra oss om en komplett løsning." Olaf Schilte, Eldon Account Manager. 

Hvis du ønsker mer informasjon om Overall Equipment Efficiency-programmet, kan du kontakte Hellebrekers Technieken B.V.