Skal du bygge elektriske tavler? Vi fokuserer på å øke produktiviteten din

Vi fokuserer på å øke produktiviteten din Hos nVent HOFFMAN fokuserer vi på å øke produktiviteten til tavlevirksomheten din.

nVent HOFFMAN har løsningene du trenger for å optimalisere tavleproduksjonen din. Ingeniør- og planleggingsverktøy, modulære skap som er enkle å sette sammen, samt arbeidsbesparende maskiner for automatisering av tavlevirksomhet bidrar til å gjøre bedriften din svært konkurransedyktig.

Digitale verktøy øker hastigheten på konstruksjon og planlegging

Den nettbaserte produktkonfiguratoren vår gjør det mulig for ingeniørene dine å spesifisere de nøyaktige skapkonfigurasjonene som kreves for å tilby nødvendige komponenter og nødvendig utstyr. Den nettbaserte produktkonfiguratoren vår gjør det mulig for ingeniørene dine å spesifisere de nøyaktige skapkonfigurasjonene som kreves for å tilby nødvendige komponenter og nødvendig utstyr.

Vi tilbyr også biblioteker for CAD-/CAE-programmer, for eksempel ELAN, tegninger i ethvert opprinnelig format, produktdataark og installeringsinstruksjoner via PDF-filer eller animerte videoer. Du får også programvare for varmestyring og strømdistribusjon og tekniske rapporter som hjelper teknikere med å håndtere kompliserte problemer.

Bestillinger kan legges inn via EDI- eller e-handelsløsninger, mens produkttilgjengelighet og ventende bestillinger kan overvåkes i sanntid.

Svært allsidige modulære skap sikrer rask montering

Montørerene dine kommer til å sette pris på de modulære skapene våre. Gulvskapene finnes i ulike materialer – lakkert stål, rustfritt stål og aluminium – og omfatter tre ulike konstruksjonstyper som er perfekt tilpasset eventuelle krav til tilgjengelighet.

Skapene leveres med et stort utvalg av tilbehør med én stor fordel. Alle kan monteres med alle gulvskapene, uavhengig av materiale og konstruksjon.Kompatibiliteten til tilbehøret reduserer betraktelig kompleksiteten for ingeniører og montører som arbeider med porteføljen vår, noe som fører til rask montering.

De nyeste klikkfesteløsningene våre er utformet for rask montering og for å gi deg et konkurransefortrinn. For gulvskap er anslaget at 14 minutter kan spares når to modulære skap skal settes sammen sammenlignet med tradisjonell design.

Klikkfesteteknologien vår er testet i henhold til de strengeste standardene for å garantere skapets oppbevarings- og løftekapasitet og ytelse i miljøer med mye vibrasjon.Man sparer mye tid takket være sidepaneler som klikkes på plass, sammenkoblingsbraketter som klikkes på plass, og klikkfesteprofilsystemer for en rekke tilbehør. Det er ikke nødvendig med verktøy eller burmuttere.

Automatisering av panelvirksomhet som øker produktiviteten

De markedsledende løsningene i automatiseringen vår av tavlevirksomheten er utformet for å hjelpe deg med å øke bunnlinjen ved å automatisere arbeidsintensive operasjoner.

Fordelene er imponerende. Høyere produktivitet med forbedret sikkerhet for brukerne, bedre kvalitet med defekter som nærmest elimineres, og større fleksibilitet. Det beste av alt er at besparelsene kan være så mye som 80 % i noen av hovedprosessene. Programmet vårt for tavleautomatisering inkluderer tre grupper med utstyr som erstatter manuell behandling. Eksempler på handlinger som kan automatiseres, vises i tabellen nedenfor.


Skapmodifikasjon
Maskinene våre for skapmodifikasjon gir presise, repeterbare hull og utskjæringer. DXF- eller DWG-basert programvare gjør det enkelt å importere tegninger eller dra og slippe tegninger, og den høyfrekvente spindelstasjonen muliggjør rask og nøyaktig materialbehandling. Man kan redusere arbeidsbehovet med opptil 80 % sammenlignet med tradisjonell bearbeiding.

Kutting av kabler og skinner
Tegninger kan importeres i programvaren til maskinen for kutting av kabler og skinner, hvor du får en forenklet kutteliste. Maskinen gjør arbeidet enklere for brukeren ved å måle DIN-skinnen eller kabelskinnene. Den skriver også ut en identifikasjonsetikett for hver del. Her kan man oppnå tidsbesparelser på rundt 60 % sammenlignet med tradisjonell kutting.

Ledningsbearbeiding
Ledningsbearbeidingsmaskiner gir den rette ledningen raskt og presist når brukeren trenger den. Den uovertrufne fordelen med nVent HOFFMAN-løsningen er at den viser ruten til ledningen på monteringsplaten, basert på inndata fra CAE-systemer. Med de mange ledningene i et kontrollskap sparer du derfor mye tid. Tilbudet vårt består av maskiner med ulike nivåer av automatisering og sentralisert og desentralisert bruk. Tidsbesparelser på opptil 75 % kan oppnås med PWA-6000 sammenlignet med tradisjonell ledningsbehandling.

nVent HOFFMAN er den eneste leverandøren på markedet som kan levere en helautomatisert desentralisert ledningsløsning som egner seg til produksjon. Den er ideell for direkte bruk i tavlevirksomheten eller prefabrikkering for fremtidig bruk.

Tilnærmingen vår til produktivitet i tavlevirksomheten er total

Din suksess er vår virksomhet – vi er opptatt av å øke produktiviteten din. Alle produktene i den omfattende porteføljen vår for tavlebyggere er utformet med tanke på dette. De bidrar til at man sparer tid i driften, reduserer produksjonskostnadene og bidrar til å øke lønnsomheten.