Onze verantwoordelijkheid naar de samenleving

Als een wereldwijd opererende onderneming weet Eldon dat ze niet op zichzelf staat. Wat we doen als producent van hoogwaardige industriële schakelkasten, die worden verkocht in meer dan 50 landen, heeft impact op de buitenwereld.

Onze medewerkers zijn afhankelijk van ons zakelijke succes, terwijl de lokale gemeenschap waarin we produceren, onze klanten en onze leveranciers allemaal op de een of andere manier beïnvloed worden door wat we doen. Ook het milieu wordt beïnvloed door de manier waarop we onze producten maken en distribueren. 

Bij Eldon ondernemen we maatschappelijk verantwoord (MVO) door onze bedrijfsprocessen zo in te richten dat we een algemeen positief effect hebben op de maatschappij. We weten dat het volgen van een verantwoordelijke koers als onderneming voordelen oplevert voor iedereen, medewerkers, klanten, het milieu en uiteindelijk ook voor onszelf als bedrijf.

Strategie voor verantwoord ondernemen
Begin 2011 hebben we onze eerste volledige MVO-audit geïmplementeerd en daarmee een strategie geformuleerd die aansluit bij de vele afzonderlijke milieuplannen en werkgerelateerde en lokale initiatieven die al in ontwikkeling waren. Dit heeft geleid tot de publicatie van Eldons eerste CSR-rapportage (Corporate Social Responsibility) later in datzelfde jaar.

Eldon heeft zich ingeschreven bij het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties, dat bedrijven stimuleert hun werkzaamheden en strategie vorm te geven aan de hand van tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Wij onderschrijven volledig het praktische raamwerk van Global Compact voor de ontwikkeling, implementatie en openbaarmaking van duurzaam beleid en duurzame praktijken, die allemaal ontworpen zijn om duurzame bedrijfsmodellen en markten te ondersteunen.

Ons personeel is de hoeksteen van onze kwaliteit
Wij geloven dat onze medewerkers een essentieel onderdeel zijn van ons kwaliteitscommitment naar onze klanten. Eldon, met productiefaciliteiten in twee landen (Roemenië en India), respecteert de rechten van zijn medewerkers om vertegenwoordigd te worden door vakverenigingen en voert een transparant beleid.

Eldon is een bedrijf met gelijke kansen voor iedereen en stimuleert het tegengaan van alle vormen van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, religie, enz. Wij hechten zeer aan het aanbieden van doorlopende trainingsprogramma's, van gezondheid en veiligheid tot taalcursussen en nieuwe technologieën.

Ondersteuning van onze lokale gemeenschappen
Wij hebben diep respect voor de ondersteuning die Eldon ontvangt vanuit de lokale gemeenschap. Als tegenprestatie doen we al het mogelijke om een positieve invloed te hebben naast het leveren van economische groei. In Roemenië leveren we bijvoorbeeld een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van lokale kinderen, waarbij we bijdragen aan educatie- en levensstijlprogramma's en instellingen ondersteunen die hulp bieden aan jongeren met fysieke problemen of leerproblemen.

Lees het volledige CSR-report, klik hier.