Vores samfundsmæssige ansvar

Som global virksomhed ved vi, at Eldon ikke lever i en isoleret verden. Hvordan vi opfører os som producent af industrielle elskabe i høj kvalitet med salg i mere end 50 lande, har indflydelse på resten af verden.

Vores medarbejdere er afhængige af virksomhedens succes, mens lokalsamfundene, hvor vi fremstiller vores produkter, alle bliver påvirkede af, hvad vi gør for vores kunder og leverandører. Også miljøet bliver påvirket af den måde, vi producerer og distribuerer vores produkter på.

Hos Eldon viser vi vores sociale ansvar (CSR) ved at drive virksomhedsprocesserne på en sådan måde, at vi påvirker samfundet på en generelt positiv måde. Vi ved, at en ansvarlig adfærd i virksomheden kommer alle til gode; medarbejdere, kunder, miljøet samt vores egen bundlinje.

Strategisk CSR-køreplan
Vi gennemførte i starten af 2011 vores første, fulde CSR-kontrol med henblik på at skabe en strategisk køreplan, der bygger på de mange forskellige miljø- og arbejdsrelaterede lokale initiativer i lokalsamfundet, der allerede er igangsat. Resultatet var Eldons første CSR-rapport, der blev offentliggjort senere samme år.

Eldon har underskrevet FN's Global Compact, som er et tiltag for virksomheder, der forpligter sig til at tilpasse drift og strategi efter ti universelt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdsliv, miljø og anti-korruption. Vi kan fuldt ud tilslutte os Global Compacts praktiske rammer for udvikling, implementering og udbredelse af bæredygtige politikker og praksis, der er udviklet til at fremme bæredygtige forretningsmodeller og markeder.

Vores medarbejdere er fundamentet for vores kvalitet
Vi tror på, at medarbejderne er fundamentet for vores engagement i kvalitet over for kunderne. Eldon har produktionsfaciliteter i to lande (Rumænien og Indien) og  respekterer medarbejdernes ret til at være repræsenteret af fagforeninger, og vi driver en transparent virksomhed.

Eldon giver samme muligheder for alle og går aktivt ind for nuldiskrimination uanset køn, alder, religion osv. Vi tror på vigtigheden af løbende uddannelsesprogrammer, fra sundhed og sikkerhed til sprogkurser og nye teknologier.

Vi støtter lokalsamfundet
Vi har dyb respekt for den støtte, lokalsamfundet viser Eldon. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for at påvirke positivt på en måde, der omfatter mere end økonomisk støtte. Rumænien er et eksempel, hvor vi bidrager betydeligt ved at forbedre forholdene for lokale børn, med uddannelse og andre initiativer såvel som støtte til institutioner, der hjælper unge med fysiske eller indlæringsvanskeligheder.

Læs hele vores CSR-rapport ved at klikke her.