Nemmere ledningsføring med støttebeslag til DIN-skinne

Kunderne kan nu vælge støttebeslag til Eldon DIN-skinner som ekstraudstyr. Beslagene gør det muligt at dybdejustere og letter dermed ledningsføringen i forskellige situationer, f.eks. ved montering på opstillingsstedet.

Eldon DIN-skinner er et typisk eksempel på Eldons kundefokuserede produktudvikling, og skinnerne har mange forskellige anvendelsesområder på tværs af alle markeder. Skinnerne monteres i bunden af monteringspladen inde i kabinetterne eller langs klemkassens brede side.

En praktisk løsning til nemmere ledningsføring

DIN-skinnerne monteres normalt på en flad overflade uden hældning, og uden afstand mellem skinnen og den overflade, hvorpå skinnen er monteret. Dog kan kunden vælge en monteringsmulighed med støttebeslag, som gør det muligt at dybdejustere DIN-skinnen, så ledningsføringen bliver nemmere.

Der kræves klemkasser på næsten alle paneler til indgående/udgående kabler. Ved montering af klemkasser kræves almindeligvis tilbehør til dybdejustering af DIN-skinnen i forhold til fladen eller hældningen, især når monteringen skal udføres på opstillingsstedet.

Kundefordele

• Dybdejustering af DIN-skinnen med henblik på hurtigere og mere bekvem ledningsføring;

• Lettere montering af klemkasser;

• Giver DIN-skinnen yderligere fleksibilitet.