Eldons elskabe overholder den nye standard IEC 61439

Standarden IEC 61439, som trådte i kraft i november 2014, har erstattet den tidligere IEC 60439 standard. Eldons produkter er fremstillet i overensstemmelse med de relevante dele af den nye standard, der omfatter elskabe og tilbehør, der er en del af en enhed.

Hvad omfatter standarden?

IEC 61439 standarden definerer driftsforhold, konstruktionskrav, tekniske egenskaber og verifikationskrav for lavspændingstavler. Standarden omfatter lavspændings- og styreenhedsmoduler, der er beregnet til anvendelser som f.eks. generering, produktion, transmission, distribution og konvertering af elektrisk energi.

CE-mærkning er påkrævet til lavspændingsfordelingsanlæg og styringsanlæg fremstillet indenfor EU. Denne mærkning angiver, at de berørte produkter skal vurderes, inden de leveres til markedet for at bekræfte, at de opfylder EU's sikkerheds-, sundheds- og miljøkrav. 

Fabrikanten skal udarbejde en 
overensstemmelseserklæring (CE-DoC) og påvise, at Lavspændingsdirektivet er fulgt. For at gøre dette skal producenten fremstille produkter, der er i overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder, hvilket for elektriske paneler er IEC 61439.

Eldon-produkter, der er omfattet af ovenstående 

Eldon leverer produkter, der udgør en del af et montagesystem. Følgende produkter fra Eldon er omfattet af den nye standard:

•     Elskabe

•     Beslag til samleskinner

•     Temperaturstyring

Eldon som leverandør af tomme elskabe

Styrken af materialer
Standarden stipulerer følgende: "Hvor et tomt elskab i overensstemmelse med IEC 62208 anvendes og ikke er blevet ændret på en sådan måde, at ydeevnen forringes, er en gentagelse af test af elskabet ikke påkrævet."

Elskabes beskyttelsesgrad

Standarden stipulerer følgende: "Hvis et tomt elskab i overensstemmelse med IEC 62208 anvendes, skal en vurdering foretages for at sikre, at alle eksterne ændringer, der er foretaget, ikke medfører en forringelse af beskyttelsesniveauet. I dette tilfælde kræves der ikke en ekstra test."

Alle Eldons elskabe er testet i henhold til standard IEC 62208 af det uafhængige laboratorium KEMA-DEKRA, som har udstedt overensstemmelsescertificeringerne, og elskabene er markeret med KEMA KEUR-mærket.

Eldons elskabe overholder den nye standard IEC 61439, men fordi standarden IEC 61439 er til komplette systemer, kan en certificering for tomme elskabe i overensstemmelse med denne standard ikke udstedes. 

Eldon som producent af originale dele og leverandør af dele fra underleverandører

Eldon Power System (EPS) betyder, at producerede moduler, herunder forskellige dele (såsom afbrydere, relæer og produkter fra underleverandører) er blevet testet af det uafhængige svenske laboratorium Intertek-Semko . Resultaterne har været præsenteret i oversigten over testresultater SE-1405658 ved Intertek-Semko. Eldon er en godkendt oprindelig producent, og alle enheder er fremstillet i overensstemmelse med de design- og produktionsregler, der er beskrevet i Eldon Power System Manual, og en yderligere test af disse er ikke påkrævet.

Eldons EPS er et testet og godkendt montagesystem i henhold til standarden IEC 61439.

Eldons støtte i designverifikationsfasen

Eldon har gennemført flere forskellige tests og udviklet konkrete værktøjer til udførelse af designverificering af systemerne i henhold til standard IEC 61439.

Designverificeringsfasen omfatter følgende trin:

-     Materiale- og produktstyrke

-     Systemernes beskyttelsesgrad

-     Spillerum og krybeafstande

-     Beskyttelse mod elektrisk stød og integriteten af beskyttelseskredsløb

-      Inkorporering af skift mellem enheder og komponenter

-      Interne elektriske kredsløb og forbindelser

-      Klemkasser til eksterne ledere

-      Dielektriske egenskaber

-      Kontrol af temperaturstigning

-      Kredsløbets modstandsstyrke

-      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

-      Mekanisk betjening 

Kontakt endelig din nærmeste Eldon-salgsrepræsentant for yderligere oplysninger om overensstemmelse i Eldons arbejde ift. til den nye IEC 61439-standard.