Udvidet eftersalgsservice på køleenheder

At sætte kunden i fokus er en af Eldons ledende principper, fra levering af produkter med kort samlingstid og korrekt beskyttelse til at tilbyde flere supportmuligheder. Eldons supportprogram er nu udvidet til også at omfatte videreudviklet eftersalgsservice på køleenheder, der leveres af Eldon.

Som en del af det nye serviceprogram er der blevet indført en ny formular til anmodning om efterslagsservice. Formularen er tilgængelig på Eldons hjemmesider og er specielt udviklet til Eldons lodret monterede køleenheder, CUVN, udendørs køleenheder, CUON og tagmonterede køleenheder, CUH. Ved installering af en Eldon køleenhed, hvor service er påkrævet, kan tilstedeværende personale nemt udfylde de nødvendige data og dermed få hurtig support og undgå unødvendig nedetid og omkostninger.

Formularen til anmodning om servicering af køleenheder er tilgængelig på Eldons hjemmesider og kan hentes her.
 


Har du har spørgsmål, kontakt venligst din Eldon-repræsentant.