Eldon - video om maskinproducenter

Maskinproducenter over hele verden sætter deres lid til, at elskabsfabrikanter og andre leverandører kan tilfredsstille deres egen kundekreds, mens de stadig tjener penge. Se i denne nye video, hvordan Eldons kunder bliver overbevist om, at Eldon kan indfri denne efterspørgsel.

I en ny, opsigtsvækkende video forklarer Eldon i detaljer, hvordan virksomheden gør en ekstra indsats for ikke blot at hjælpe maskinproducenter med at opnå den perfekte løsning, men også sparer tid og reducerer deres omkostninger, så de i endnu højere grad kan fokusere på deres egne kunder.

Med udgangspunkt i virkelige cases viser den seneste video fra Eldon, hvordan vigtige oplysninger indsamles, behandles og hurtigt reageres på for at sikre, at den enkelte kunde får præcis den elskabsløsning, vedkommende har brug for.

Videoen fremhæver, at Eldon ikke kun tager højde for de tekniske specifikationer for at sikre den totale kundetilfredshed. Eldons OEM-kunder får samtidig en rimelig pris, hurtige og præcise leverancer og i mange tilfælde lagerlægningsaftaler.

Ved opstart af de fleste projekter sendes kundens kravspecifikation til Eldons tekniske afdeling, hvor særlige behov analyseres og udvikles til en kundespecifik løsning. Løsningen dokumenteres normalt i både en 2D-tegning og en 3D-model.

Når kunden giver grønt lys for produktion af en prototype, kvalitetskontrolleres Eldons udstyr sammen med kundespecifikt udstyr. Den færdige prototype sendes derefter til kunden, så vedkommende kan foretage den endelige evaluering. Når der gives endeligt grønt lys, skrider Eldons topmoderne, fleksible produktionsapparat og kvalificerede arbejdsstyrke straks til handling.

Eldon varetager også monteringen af kundespecifikt udstyr for virksomheder som Siemens, hvor omkostningsbesparelserne på montagen beløber sig til ca. 20.500 euro for hver 100 skabe. I et andet fremhævet tilfælde viser videoen, hvordan montagetjenester for forskellige typer af skabe, der skal leveres til Bombardier, har hjulpet kunden med at spare næsten 12.800 euro for hver 100 skabe.