Skarnes Elektro har valgt Eldons Power System til et stort projekt for Østfold Hospital Trust

Skarnes Elektro AS er en producent af elektriske tavleanlæg og har mere end 50 års erfaring med flere store anlægsprojekter. I mere end 20 år har de valgt Eldons løsninger til el-fordeling.

Kundeproblem løst

Skarnes Elektro AS blev valgt til at levere de elektriske paneler til bygningen af et nyt hospital i Østfold, Norge. De leverede hovedfordelingstavler, underfordelingstavler, stikdåser og forgreningsdåser til det nye hospital.

Hospitalet skal servicere hele amtet og erstatte flere af de nuværende lokale hospitaler.

Bygningen er på ca. 82.500 m2 og vil være et af de største og mest moderne hospitaler, når det står færdigt i 2016.

Det nye Østfold Sygehus samler en række mindre hospitaler til ét stort hospital, der kommer til at dække den sydøstlige del af Norge, og hospitalet er en del af den strategi, som den norske regering vil følge for at forbedre landets sundhedsvæsen.

Det nye hospital bliver placeret ca. 100 km sydøst for Oslo. Oprindeligt var det planen at sammenlægge fire eksisterende hospitaler og en psykiatrisk afdeling, men den endelige løsning blev at samle fire hospitaler og den psykiatriske afdeling.

Projektet var det første, som Eldon leverede med Eldon Power System, og da projektet startede i 2013, var det det største landbaserede projekt, der er blevet leveret i Norge.

Finn Andresen, Sales Manager hos Eldon Norge, udtaler: "Det var en stor udfordring og et meget interessant projekt at deltage i. Skarnes Elektro AS sendte projekttegningerne over alle tavleanlæg til os, og vi hjalp dem med at konstruere og producere materialerne til anlæggene. Vi havde et rigtig godt samarbejde med Skarnes Elektro AS i løbet af hele projektets varighed."

Eldons løsning

Eldon tilbyder en komplet løsning med Eldon Power System (EPS), der er udviklet til distribution af lavspænding. Disse løsninger testes og certificeres af uafhængige laboratorier.

Til dette projekt havde virksomheden brug for en løsning til distribution af spænding og valgte Eldons EPS-system som det ideelle tavleanlæg til denne type af installationer.

Skarnes Elektro AS benyttede sig af Eldons EPS-system til dette projekt og købte mere end 200 MCSL-standardgulvskabe og 200 MAS-skabe med air condition og forskelligt tilbehør. MAS-skabene til dette projekt blev leveret i specialstørrelser.

MAS – vægskab, lakeret stål, skab med enkelt dør – dette skab er praktisk, effektivt og fås i en lang række størrelser. Skabene i MAS-serien kan stort set anvendes universelt og kan nemt tilpasses individuelle behov.

MCSL – gulvskab, kombinerbar version i lakeret stål, skab med enkelt dør – dette skab er den perfekte løsning til projekter af denne type, og det sætter nye standarder, når det gælder robusthed og brugervenlighed.