Naše podniková odpovědnost vůči společnosti

Jako globální podnik si společnost Eldon uvědomuje, že neexistuje v izolaci. To, co děláme jako výrobce kvalitních průmyslových skříní, které se prodávají ve více než 50 zemích světa, má nemalý vliv na okolní svět.

Naši zaměstnanci spoléhají na úspěch firmy a naše činnost má zároveň, z různých hledisek, dopad i na místní komunity, kde vyrábíme, a rovněž na naše zákazníky a dodavatele. Způsob, jakým vyrábíme a distribuujeme naše produkty, má také dopad na životní prostředí.

Ve společnosti Eldon dáváme najevo společenskou odpovědnost podniku (CSR) tak, že řídíme naše podnikové procesy způsobem, který má na společnost celkově pozitivní dopad. Uvědomujeme si, že odpovědný přístup podniku, je prospešný pro zaměstnance, zákazníky, ale i životní prostředí a náš vlastní rozpočet.

Strategický plán pro CSR
Začátkem roku 2011 jsme implementovali náš první celkový audit CSR, abychom vytvořili strategický plán, který staví na mnoha již probíhajících iniciativách v oblasti životního prostředí, práce a místních komunit. To vedlo k tomu, že byla vydána první zpráva společnosti Eldon o CSR.

Společnost Eldon se přihlásila k iniciativě "Global Compact OSN" určené podnikům, které se zavazují uvést své provozy a výrobu, do souladu se všeobecně uznávanými principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a protikorupčního jednání. Plně podporujeme praktický pracovní rámec iniciativy Global Compact pro rozvoj, zavádění a zveřejňování zásad a postupu udržitelnosti, které podporují udržitelné obchodní modely a trhy.

Naši zaměstnanci – základní kámen
Jsme přesvedčeni, že naši zaměstnanci jsou základním kamenem našeho závazku, poskytovat zákazníkům tu nejvyšší kvalitu. Společnost Eldon, která má výrobní závody ve dvou zemích (Rumunsko a Indie), respektuje právo svých zaměstnanců, aby byli zastupováni odborovými svazy, a dodržuje zásady transparentnosti.

Společnost Eldon podporuje politiku rovných příležitostí a aktivně prosazuje nulovou diskriminaci, at už jde o pohlaví, věk, náboženské vyznání nebo cokoliv jiného. Nadšeně propagujeme průbežné školicí programy – od zdraví a bezpečnosti, po jazykové kurzy a nové technologie.

Podporujeme místní komunity
Velice si vážíme podpory, které se společnosti Eldon dostává od místních komunit. Na oplátku děláme vše pro to, abychom měli na své okolí pozitivní vliv, který přesahuje ekonomický užitek. Například v Rumunsku výrazně přispíváme na zkvalitnění života místních dětí, na vzdělávání a programy životního stylu a také podporujeme instituce, které pomáhají dětem s tělesným postižením nebo poruchami učení.

Klikněte sem a přečtěte si úplnou zprávu společnosti Eldon o CSR.