Eldon Historicky

 

Švédsko patrí k tem nejinovativnejším zemím na svete – tamní kreativní mozky vymyslely zip, zápalky, dynamit nebo nápojové kartony. Podobný závazek vuci inovacím a využívání technologií Stejne odráží i dedictví spolecnosti Eldon.

Spolecnost Eldon zacala svou cinnost ve Švédsku v roce 1922. Založili ji mladí manželé Karin a Josef Johanssonovi (pozdeji Randholmovi), aby vyrábeli a prodávali elektrická zarízení. Švédský výraz „eldon“ doslova znamená „zarízení pro elektrinu“, což je velice výstižný název pro spolecnost, která vyrábí skríne chránící citlivé elektrické, elektronické a telekomunikacní komponenty.

 

V 60.letech 20. století prošla spolecnost Eldon fází dynamického rustu a vstoupila na mezinárodní scénu. Otevrela vlastní závody v Nizozemsku, ve Velké Británii a ve Španelsku. Na pocátku nového tisíciletí spolecnost Eldon zahájila ambiciózní modernizaci a investovala do nových technologií a automatizované výroby.

Spolecnost Eldon krome toho vstoupila na mnoho nových trhu s vlastními prodejními týmy a s novými partnery, takže má skutecne globální pokrytí.

Nový špickový závod na výrobu skríní a krytu v Rumunsku, který se otevrel v roce 2007, pod jednu strechu shromažduje nejmodernejší výrobní technologie, koncept komplexního rízení kvality a logistické procesy.

Naše organizace také prošla restrukturalizací s uvedením nového systému „funkcního rízení“, který urychluje rozhodování a potlacuje byrokracii – to vše s cílem usnadnit život vám, našim zákazníkum.