K dostání nové zemnicí příslušenství

Navzdory důkladnému návrhu elektrotechnických systémů se u automatizačních a rozvaděčových skříní nelze zcela vyhnout nežádoucím zkratům.

Společnost Eldon nyní do své nabídky produktů přidala nové zemnicí příslušenství pro použití v aplikacích rozvodu elektrické energie, automatizace a řízení. Nové příslušenství je plně kompatibilní se skříněmi Eldon.

Vybavení, které může způsobit zkrat, musí obsahovat patřičnou ochranu pro svod zkratového proudu bez ohrožení bezpečnosti. 

Každý výrobce rozvaděčů musí zajistit, že zemnicí okruh odolá maximální tepelné a dynamické zátěži vyskytující se v místě montáže.

Rozšířená řada příslušenství zahrnuje přípojnice PE, odpojovače, fixační body uzemnění a kompletní nabídku měděných přípojnic, navržených a testovaných pro skříně Eldon. 

Mezi výhody nové řady zemnicího příslušenství patří:

1

Konstrukce pro skříně Eldon;

2

Ověřená řešení;

3

Široká škála doplňků PE.

Příslušné údaje k novému příslušenství včetně výsledků testů najdete na webových stránkách společnosti Eldon. Poskytnuté informace vám umožní rychlou a spolehlivou implementaci úprav v průběhu plánování projektu.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na zástupce společnosti Eldon.