Představujeme nově aktualizovaný software pro řízení teploty

Společnost Eldon před několika lety spustila webový nástroj pro řízení teploty. Tento software se stal velmi oblíbeným mezi zákazníky, kteří potřebují systém rozměrového řízení teploty. Nyní je k dispozici aktualizovaná verze s mnoha novými funkcemi, které vnikly na základě podnětů uživatelů a vlastních vývojářů společnosti Eldon.

Softwarový nástroj byl navržen tak, aby pomáhal konstruktérským firmám, výrobcům panelů a uživatelům rozměrových chladicích nebo výhřevných zařízení pro elektrické skříně. Nástroj slouží k nalezení řešení, které zajistí, že teplota uvnitř skříně zůstane v rozmezí stanovených limitů.

Nástroj vypočítá klimatizační náročnost s ohledem na odvod tepla v rámci skříně i mezi součástmi a vygeneruje řešení pro vnitřní i venkovní aplikace.

Doporučí rozmezí modulace teploty i vlhkosti a vhodné měřicí zařízení, jako klimatizace, tepelné výměníky, filtrační ventilátory, vírové chladicí jednotky, ohřívače, termostaty a hygrostaty. V úvahu bere i velikost skříně, stejně jako vliv okolního prostředí, ve kterém bude provozována.

Nová vylepšená verze 2.0 je nyní dostupná na lokálních webech společnosti Eldon.

Verze 2.0 je vybavena mnoha novými funkcemi:

  • funkce uložení a načtení;
  • vylepšené rozložení prezentace dat o výkonu;
  • důvody nemožnosti tvorby řešení jsou podrobně popsány lepším způsobem;
  • výsledky pro vyhřívání jsou nyní rozděleny na části „Nutné, aby nevznikala kondenzace“ a „Nutné vzhledem k nízké venkovní teplotě“;
  • výběr napětí pro chlazení a ohřev;
  • výběr příslušenství vírových trubic.

Jakmile nástroj získá všechna relevantní data a dokončí kalkulace, poskytne podrobnou dokumentaci k odvodu tepla předmětných součástí.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na zástupce společnosti Eldon.