Eldons företagslogotyp – riktlinjer

I regel får tredje parter alltid använda Eldons företagslogotyp (”logotypen”), i enlighet med specifikationerna på den här sidan, för att identifiera Eldon-gruppen eller Eldons produkter och tjänster. All användning utanför de här specifikationerna är strängt förbjuden.

Tredje parter får endast använda logotypen utan licens under följande begränsade omständigheter:

 • I annonser, i tryckt marknadsföringsmaterial eller på webbsidor som beskriver ditt företags koppling till Eldon
 • På ett område på en webbplats, i annonser eller i tryckt marknadsföringsmaterial som endast är avsett för försäljning av Eldons produkter

Följande riktlinjer måste följas vid all användning av logotypen:

 1. Logotypen får inte imiteras eller användas som ett designinslag på något sätt.
 2. Logotypen får inte användas på ett sätt som skulle nedvärdera Eldon-gruppen eller dess produkter och tjänster.
 3. Logotypen måste användas i det skick den tillhandahålls av Eldon utan förändringar, inklusive men inte begränsat till ändringar av färg, proportioner eller design, eller borttagning av ord, grafik eller varumärkessymboler. Logotypen får inte animeras, morfas eller på annat sätt förvanskas i perspektiv eller utseende.
 4. Använd endast Eldon-logotypens godkända grafik:
  • Logotypen får inte beskäras, vikas, utvidgas, förtätas eller felbehandlas på något sätt. Originalversionens proportioner måste bibehållas. 
  • Logotypen ska inte användas i brödtext – i sådana fall ska endast ”Eldon” användas. Logotypen och symbolen ska alltid användas tillsammans för att ge Eldon-signaturen optimal genomslagskraft.
 5. Signaturen ska alltid omges av fritt utrymme, eller ha en ”frizon” som bilderna visar. Det fria utrymmet ska alltid vara detsamma som logotypens höjd = (4 x)

 6. Logotypen måste vara fristående och får inte kombineras med något annat objekt, inklusive men inte begränsat till andra logotyper, ord, grafiska element, foton, slogans, nummer, designinslag eller symboler. Logotypen får aldrig användas för att representera ordet ”Eldon” i text, inklusive rubriker, produktnamnslogotyper eller brödtext.
 7. Logotypen får inte ingå i eller på något sätt användas som en del av eller i omedelbar närhet av ett annat företags namn, domännamn, produkt- eller tjänstnamn, logotyp, visuella profil, design, slogan eller andra varumärken. Logotypen får aldrig visas tillsammans med någon annan symbol eller ikon (förutom symbolen för registrerat varumärke); i en ruta, ring eller annan form, eller kombineras med något annat namn eller någon annan logotyp eller ikon för att skapa en kombinerad logotyp.
 8. Varken logotypen eller namnet Eldon får användas i något annat företagsnamn, produktnamn, tjänstnamn, domännamn eller i någon webbplatstitel, publikationstitel eller liknande.

Eldon förbehåller sig rätten att efter eget godtycke dra in eller ändra tillståndet att visa logotypen, och kan begära att tredje parter ändrar eller tar bort logotypbruk som, enligt Eldons egen bedömning, inte överensstämmer med de här riktlinjerna, eller som på annat sätt kan försämra Eldons rättigheter angående logotypen.
Därutöver förbehåller sig Eldon rätten att invända mot otillåten användning eller missbruk av deras varumärken eller andra kränkningar av gällande lagstiftning.

Tillbaka till distributörernas partnercenter