Eldon förenklar er vardag

Eldons kunniga, motiverade och uppmärksamma personal på våra strategiskt placerade säljkontor erbjuder expertis och support av hög kvalitet, som är svår att hitta någon annanstans. Alla Eldons säljkontor ger personlig service på hög nivå, vilket lägger grunden för långsiktiga samarbeten.

Eldon erbjuder dessutom andra, mer specifika tjänster, t.ex. lagerhållning, hjälp med certifiering och praktiska konstruktionsverktyg.

Lagerhållning

Eldon sätter kundens behov i första rummet. Vi har hög tillförlitlighet när det gäller kvalitet, gör punktliga leveranser och har en unik samarbetsstrategi. Dessutom har vi beredskap att lagerhålla kundanpassade kapslingar åt kunder som gör upprepade beställningar.

En av lagerhållningstjänsterna heter Safety Stock. Den erbjuder vi kunder som gör upprepade beställningar av kundanpassade kapslingar och som inte kan hålla större lager under längre tider på grund av utrymmes- eller budgetbegränsningar. Den andra tjänsten heter Call Off Stock och kan beskrivas som en förhandsbeställning över längre tid, där kunden helt enkelt gör en avropsbeställning när artikeln behövs.

Certifiering

Alla produktcertifikat finns tillgängliga på Eldons webbplats. Eldon hjälper dessutom kunder att få eventuella ytterligare certifieringar som behövs för kundanpassade kapslingar från Eldon. Det innebär att oberoende laboratorier på uppdrag av Eldon testar kundanpassade Eldon-kapslingar enligt internationella standarder, bl.a. IEC-62208, UL508A, GOST och CSA.

Supportverktyg

På Eldons webbplats finns ett brett utbud av supportverktyg, bl.a. CAD-ritningar (2D DXF, PDF och STEP), produktdatablad, monteringsinstruktioner, ett EPLAN-bibliotek samt programvara för klimatberäkning.

Eldons programvara för klimatberäkning är ett avancerat supportverktyg som underlättar val av filterfläktar, kylaggregat, värmeväxlare och värmare för användning med de kapslingar ni arbetar med.

Era fördelar:

  • Hög servicenivå tack vare lokala försäljningskontor
  • Insikt vad gäller lokala krav
  • Lagerhållningstjänster som minskar utrymmesbehoven
  • Lagerhållningstjänster som ger snabbare leveranser
  • Hjälp med certifiering som garanterar att den kundanpassade kapslingen uppfyller standarderna
  • Supportverktyg som hjälper tekniker inom kundens organisation att arbeta effektivt