Normkapslingar

WU

WU

Gängssäkringscentraler, IP20

EDBI

EDBI

Infälld normkapsling i plåt

EDBQI

EDBQI

Infälld normkapsling i plåt för mindre bostäder

DB105

DB105

Normkapsling av plåt för väggmontage, IP30

DB108

DB108

Normkapsling 1x8mod

DBI

DBI

Normkapsling av plåt för infällnad i vägg, IP40

DBQ

DBQ

Normkapsling av plåt för väggmontage, IP30

NRGA

NRGA

Normkapsling av rostfri plåt för väggmontage, IP55

ENFT

ENFT

Normkapsling av ABS för väggmontage, IP30

JUNIOR

JUNIOR

Normkapsling av polystyren för väggmontage, IP54

ENUL

ENUL

Normkapsling av ABS för väggmontage, IP40

VISION

VISION

Normkapsling av polystyrol för väggmontage, IP30

DESIGN

DESIGN

Normkapsling av polystyrene för väggmontage, IP40

KV

KV

Normkapsling av polystyren för väggmontage, IP65