Kopplingsmateriel

OLE

OLE

Kopplingsplintar

BKA / BKNA

BKA / BKNA

Bygelklämmor för skenor

EKB

EKB

Distributionsblock / Fördelningsplintar

EKS

EKS

Kopplings- och fördelningsplint

ET2

ET2

Kopplingsplintar för Cu/Al ledare

KA50

KA50

Anslutnings- och fördelningsplintar för Al/Cu

KF, Fördelningssplintar

KF, Fördelningssplintar

Kopplings- och fördelningsplintar

KE, Fördelningssplintar

KE, Fördelningssplintar

Kopplings- och fördelningsplintar

EFP

EFP

Kopplings- och fördelningsplintar

NP, PE-N plint

NP, PE-N plint

Med frånskiljar skruv

NPF, PE-N plintar

NPF, PE-N plintar

Utan frånskiljar skruv

ECT

ECT

Snabbplintar, Skruvlösa plintar

NS750, PE/N skena

NS750, PE/N skena

WU, AK-klämmor

WU, AK-klämmor

Anslutningsklämmor

ROT, PE/N terminal

ROT, PE/N terminal

Jord alt. N plint

KGNS, PE-N skenor

KGNS, PE-N skenor

GSKARV, Skarvstycke

GSKARV, Skarvstycke

För delning av mässingsskenor typ KGNS

Skarvdon

Skarvdon

DRK,Bygelklämmor

DRK,Bygelklämmor

NPD

NPD

PE-N skena

GNP, Nollplint

GNP, Nollplint

GNPU, Gruppnollplint

GNPU, Gruppnollplint

OKL16, Omkopplingsklämma

OKL16, Omkopplingsklämma

Anslutningsterminaler

Anslutningsterminaler

GR

GR

Kopplingsklämmor

NA70

NA70

Kopplingsklämma

TC, TCD, TAK

TC, TCD, TAK

Kopplingsklämmor

KI

KI

Insatser

KIU

KIU

Kopplingsplintar

KIUU

KIUU

Insatser

SS12, Skensystem 12 mm

SS12, Skensystem 12 mm

SS20, Skensystem 20mm

SS20, Skensystem 20mm

OCC, Överfall

OCC, Överfall

PUS

PUS

Skyddsutjämningsskenor