Producție orientată către cerințele clienților

Toți angajații Eldon acordă o atenție deosebită calității.

Noi simplificăm viața tuturor clienților noștri, oferind o calitate excepțională prin furnizarea de produse fără defecte, care respectă pe deplin specificațiile. Angajamentul privind calitatea în procesul de fabricație se extinde la toate produsele noastre, atunci când ne asigurăm că acestea sunt fabricate și livrate în conformitate cu cerințele de protecție a mediului. La Eldon, considerăm calitatea și protecția mediului o oportunitate, nu un cost și suntem de părere că aceasta este o investiție care va aduce beneficii clienților noștri.

Toți angajații companiei Eldon știu cât de importantă este oferirea de produse, accesorii și aplicații de înaltă calitate, atât pentru dvs. în calitate de client direct, cât și pentru clienții dvs.

Pentru a depăși provocarea ridicată de managementul calității și principiile ecologice, abordăm o atitudine orientată către client. Eldon acordă o atenție deosebită proceselor de asigurare a calității la orice nivel și această abordare se reflectă în implicarea echipei de management, în îmbunătățirea continuă, timp de răspuns rapide și implicarea angajaților.

Asigurarea calității și protecția mediului
Pentru a-și urma misiunea, Eldon integrează în procesele de management două standarde internaționale: unul pentru asigurarea calității (ISO9001:2008) și unul pentru protecția mediului (ISO14001:2005).  Implementarea standardului ISO9001:2008 a adus următoarele principii în filosofia și abordarea afacerilor în compania Eldon:

  • Dorim să fim un partener cu care afacerile să se deruleze simplu și de aceea calitatea este pe primul loc
  • Produsele noastre respectă cerințele clienților și funcționează conform specificațiilor
  • Suntem atenți le nevoile clienților și oferim produsele promise.

Pentru a respecta aceste principii, apelăm atât la furnizori cât și la procese proprii. De exemplu, pentru a ne asigura că materialele de la furnizori respectă standardele noastre, Eldon implementează procese de audit inițial la locația furnizorului. Dacă furnizorul respectă toate standardele, este adaugat în lista de furnizori aprobați de Eldon, pentru a fi cunoscut global în grupul nostru și monitorizat regulat.

Produsele primite sunt, de asemenea, verificate la depozitele noastre cu ajutorul unui sistem de control conform cu standardele interne și internaționale comunicate furnizorilor.

Grija permanentă pentru calitate
Pentru a garanta calitatea tuturor produselor noastre, Eldon a conceput un sistem de auto-verificare, prin procese de audit derulate de persoane instruite de către echipa Eldon responsabilă cu asigurarea calității. Pentru fiecare stație de producție au fost definite procese și verificări, iar acestea sunt monitorizate și adaptate în funcție de planurile existente de control al calității. Când este identificată o neconformitate, angajații noștri stabilesc echipe de analiză și dezvoltă acțiuni pentru corectarea și eliminarea cauzelor identificate, cu ajutorul unor instrumente consacrate de asigurare a calității, printre care: analiza Pareto, analiza Ishikawa și metoda "celor 5 de ce?".

Reclamațiile clienților sunt analizate și pe baza acestora acționăm, căutăm soluții și înregistrăm problemele pentru a putea modifica procesele, dacă este cazul. Astfel, putem dezvolta o etapă a procesului de producție, încercăm metode noi sau schimbăm furnizorii.

Protecția mediului este cheia prosperității globale viitoare
Astfel, aderarea la standardul de mediu, ISO14000:2005, este o garanție a convingerii noastre că protejarea resurselor naturale și a mediului reprezintă cheia pentru asigurarea unui viitor prosper individual și ca societate.

Pentru a asigura conformitatea cu standardele internaționale amintite mai sus, fiecare unitate de producție din cadrul grupului Eldon este certificată și verificată periodic de către o organizație acreditată.