Kundedrevet produksjon

Kvaliteten kommer i første rekke for alle hos Eldon.

Vi gjør livet enklere for kundene ved å bruke produksjonsmetoder som legger opp til null feilvarer og å levere produkter som helt og fullt oppfyller de aktuelle spesifikasjonene. Satsingen på kvalitet i produksjonen omfatter også å sikre at alle produkter blir produsert og levert på en miljøvennlig måte. Hos Eldon ser vi kvalitet og miljøledelse mer som en mulighet enn som en utgiftspost, og som en lønnsom investering for kundene.

Alle vi som arbeider hos Eldon, vet hvor mye høy kvalitet på skap, tilbehør og støttefunksjoner betyr for deg som kunde, og for dem du leverer løsninger til.

Å møte utfordringene knyttet til kvalitet og miljøledelse, handler om å sette kunden i sentrum. Kvalitet på alle nivåer sitter i ryggmargen hos Eldon, noe som gjenspeiles i toppledelsen og deres engasjement, kontinuerlige forbedringer, rask respons og de ansattes medvirkning.

Kvalitetssikring og miljøledelse
Eldon ønsker å leve etter sin egen filosofi. Derfor legger vi i dag to internasjonale standarder til grunn for forretningsdriften: én som gjelder kvalitetssikring (ISO9001:2008) og én som gjelder miljøledelse (ISO14001:2005).  Implementeringen av ISO9001:2008 har ført til følgende felles retningslinjer for holdninger og forretningsfilosofi hos Eldon:

  • Vi skal være enkle å gjøre forretninger med – og da er kvalitet en forutsetning
  • Våre produkter skal oppfylle kundenes krav og fungere som forventet
  • Vi er lydhøre og holder det vi lover

For at vi skal leve opp til disse prinsippene, arbeider vi både med leverandørene og med våre egne prosesser. For eksempel sikrer vi at materialene fra leverandørene oppfyller forventningene ved at Eldon utfører en kontroll hos leverandøren i forkant. Hvis alt fungerer som forventet, legges leverandøren til i Eldons liste over godkjente leverandører. Det betyr at leverandøren er kjent i hele konsernet og blir kontrollert med jevne mellomrom.

Innkommende varer kontrolleres også på våre lagre ved hjelp av et grundig testet kontrollsystem som overholder interne og internasjonale standarder, og som leverandørene er gjort kjent med.

Kontinuerlig fokus på kvalitet
Eldon ønsker å opprettholde en konstant kvalitet på produktene, og har derfor utviklet et veldefinert system for egenkontroll, som overvåkes av de kvalifiserte kontrollørene i Eldons kvalitetsteam. Prosesser og kontroller er definert for hver enkelt produksjonsenhet og overvåkes og tilpasses i henhold til de eksisterende planene for kvalitetskontroll. Hvis avvik oppdages, setter medarbeiderne opp analyseteam og iverksetter tiltak for å fjerne de identifiserte årsakene. Til dette bruker de velkjente kvalitetsverktøy som blant annet Pareto-analyse, Ishikawa-analyse og 5x why-metoden.

Hvis vi mottar klager fra kunder, blir klagen analysert, reagert på, løst og registrert slik at vi, om nødvendig, kan foreta endringer i våre prosesser. Det kan for eksempel dreie seg å oppgradere et trinn i produksjonsprosessen, endre metoder eller bytte leverandør.

Fremtidig global velstand avhenger av at vi tar vare på miljøet
Derfor ser vi på å overholde miljøstandarden ISO14000:2005 som nøkkelen til å ta vare på verdifulle naturressurser og beskytte miljøet. Det gjelder både på samfunnsnivå og for den enkelte bedrift.

Eldon ønsker å sikre at de internasjonale standardene ovenfor overholdes konsekvent. Derfor er alle fabrikker i Eldon-konsernet sertifisert og kontrolleres regelmessig av en akkreditert organisasjon.