Eldon gjør livet enklere for deg

Eldons kunnskapsrike, motiverte og oppmerksomme ansatte ved våre strategisk plasserte salgskontorer tilbyr ekspertise og støtte av høy kvalitet som det er vanskelig å finne andre steder. Hvert Eldon-salgskontor tilbyr enestående service som fører til langvarige samarbeid med kunder.

I tillegg tilbyr Eldon andre, mer spesifikke tjenester som lageroppbevaring, sertifiseringshjelp og nyttige verktøy.

Oppbevaring

Dine behov kommer i første rekke, og vi er 100 % pålitelige hva angår kvalitet og punktlige leveranser. Vi har dessuten en enestående tilnærming til samarbeid, som gir seg utslag i at vi er villige til å oppbevare tilpassede skap for gjentatte ordre fra kunder.

Den ene oppbevaringstjenesten heter Safety Stock, og denne tilbys til kunder som legger inn regelmessige ordre på tilpassede skap, og som ikke har mulighet til å oppbevare disse i lange perioder på grunn av plass- og kostnadsgrunner. Den andre tjenesten heter Call Off Stock, som kan beskrives som en forhåndsbestilt ordre over en lengre tidsperiode, der kunden sender en ordre når det er behov for produktet.

Sertifisering

Alle produktsertifiseringer er tilgjengelige på nettstedet til Eldon. I tillegg vil Eldon hjelpe kunder med å få andre nødvendige sertifiseringer for tilpassede Eldon-skap. Dette betyr at uavhengige laboratorier tester at de tilpassede Eldon-skapene overholder internasjonale standarder som IEC-62208, UL508A, GOST og CSA, i tillegg til andre, på vegne av Eldon.

Støtteverktøy

Nettstedet til Eldon tilbyr en rekke støtteverktøy, inkludert CAD-tegninger (2D DXF, PDF og STEP), produktdataark, monteringsinstruksjoner, et EPLAN-bibliotek og programvare for varmestyring.

Eldons programvare for varmestyring er et avansert støtteverktøy som forenkler dimensjoneringen av filtervifter, kjøleenheter, varmevekslere og varmeapparater som benyttes av skapene som du jobber med.

Dine fordeler:

  • Høyt servicenivå gjennom lokale salgskontorer
  • kjennskap til lokale krav
  • oppbevaringsløsninger for å eliminere plasskrav
  • oppbevaringstjenester for raskere leveringer
  • sertifiseringsstøtte som garanterer at tilpassede skap overholder gjeldende krav
  • støtteverktøy for effektiv utvikling i kundeorganisasjonen