Klantgedreven productie

Aandacht voor kwaliteit leeft bij iedereen binnen Eldon.

We maken het leven gemakkelijk voor al onze individuele klanten door een uitstekende kwaliteit te leveren die gericht is op het maken van foutloze producten die volledig voldoen aan de gevraagde specificatie. De belofte voor een hoge productiekwaliteit gaat nog verder door te waarborgen dat alle producten worden gemaakt en geleverd op een milieuvriendelijke manier. Bij Eldon beschouwen we kwaliteit en milieubeheer als een kans en niet als een kostenpost; het is een investering die onze klanten veel voordeel oplevert.

Iedereen bij Eldon weet hoe belangrijk hoogwaardige schakelkasten, accessoires en service zijn voor u als klant  maar ook voor degene aan wie u oplossingen levert.

Bij het voldoen aan kwaliteits- en milieu-eisen draait alles om de klant. Kwaliteit op elk niveau is een 'way of life' voor Eldon en blijkt uit leiderschap en toewijding van het topmanagement, voortdurende ontwikkeling, snel reageren en betrokkenheid van de medewerkers.

Kwaliteitsborging en milieubeheer
Om zeker te zijn dat we ook doen wat we prediken, hanteert Eldon tegenwoordig twee internationale normen in het kader van bedrijfsmanagement, een voor kwaliteitsborging (ISO9001:2008) en een voor milieubeheer (ISO14001:2005).  Door de implementatie van ISO9001:2008 zijn de volgende uitgangsprincipes verankerd in onze collectieve mindset en zakelijke benadering bij Eldon:

  • We willen dat u eenvoudig zaken met ons kunt doen – kwaliteit wordt dan een voorwaarde
  • Onze producten voldoen aan alle klanteisen en werken naar verwachting
  • We zijn slagvaardig en doen wat we beloven.

Om deze principes te realiseren, werken we met zowel de processen van onze leveranciers als ook met onze eigen processen. Een voorbeeld: om er zeker van te zijn dat de door onze leveranciers geleverde materialen voldoen aan onze verwachtingen, voert Eldon initiële audits uit bij de leverancier. Als alles volgens plan verloopt, wordt de leverancier toegevoegd aan de lijst met Goedgekeurde Leveranciers van Eldon. Dat waarborgt dat de leverancier bekend is binnen onze groep en regelmatig wordt gecontroleerd.

Inkomende goederen worden in onze magazijnen ook gecontroleerd via een beproefd beheersysteem conform de interne en internationale standaarden, onze leveranciers zijn hierover ook geïnformeerd.

Onafgebroken inzet op kwaliteit
Om constante kwaliteit te kunnen leveren, heeft Eldon een goed omschreven systeem van zelfcontrole ontwikkeld, dat wordt bewaakt via audits die worden uitgevoerd door getrainde auditors van Eldons kwaliteitsteam. Voor elk productiestation zijn processen en controles vastgelegd, die bewaakt en aangepast worden overeenkomstig onze bestaande KwaliteitsControlePlannen. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd, formeren onze medewerkers analyseteams en wordt actie ondernomen om de vastgestelde oorzaken te verhelpen via bekende kwaliteitstools zoals de Pareto-analyse, Ishikawa-analyse en de 5x-waarom-methode.

Komen er toch nog klachten van klanten binnen, dan analyseren wij dit, reageren hierop, bedenken een oplossing en rapporteren dit, zodat we onze processen, indien nodig kunnen aanpassen. Dit kan een wijziging leiden in een stap in het productieproces, verandering van een methode of het kiezen van andere leveranciers.

Zuinig omgaan met het milieu is de sleutel tot wereldwijde welvaart in de toekomst
Ook het naleven van de milieunorm ISO14000:2005 speelt een belangrijk rol in onze vaste overtuiging dat zuinig omgaan met waardevolle, natuurlijke hulpbronnen en het beschermen van het milieu essentieel zijn voor de toekomstige welvaart van de hele samenleving, alsook van het bedrijfsleven afzonderlijk.

Om consistent de bovenstaande internationale normen na te leven, wordt elke productiefaciliteit binnen de Eldon Groep gecertificeerd en periodiek geaudit door een bevoegde instantie.