Fælles engagement i forøget værdiskabelse i hele partnernetværket

Enestående viden og service er kendetegnende for Eldons omfattende globale netværk af autoriserede forhandlere, som deler vores engagement i at levere exceptionel værdi for pengene til kunder, der investerer i vores skabs- og tilbehørsløsninger.

Eldons forhandlere spiller en afgørende rolle for skærpelsen af vores kunders konkurrencemæssige fordel og for at gøre deres arbejde nemmere og mere effektivt ved at sikre, at vores brede sortiment af skabs- og tilbehørsløsninger er nemt tilgængeligt, når og hvor der er brug for det. 

Vores forhandlere bidrager med merværdi til Eldons kunder ved at påtage sig samlet ansvar og ansvarlighed, og som vores vigtige samarbejdspartnere deler de Eldons engagement i at være tænkere, problemløsere og leverandører af løsninger. 

Eldon-forhandlere sikrer en håndgribelig lokal tilstedeværelse på strategisk placerede lokaliteter. De arbejder som primært kontaktled på daglig basis og sikrer, at vores kunders behov og forventninger imødekommes hver dag. Det gør de ved at levere hurtig, præcis og pålidelig service og produktsupport til Eldons kunder. 

Vi er bevidste om, at kundetilfredshed afhænger af  de implicerede parters viden og kunnen. Derfor tilbyder vi omfattende praktisk undervisningssupport og anden produktspecifik ekspertise til alle vores forhandlere, så de kan hjælpe dig med at implementere dine projekter effektivt og realisere omkostningsbesparelser og dermed konkurrencemæssige fordele.

Vi arbejder tæt sammen med alle vores forhandlere for at sikre, at de kan levere lokal support i absolut verdensklasse, løse problemer og tilvejebringe løsninger ud over levering af din skabshardware – alt sammen udformet med henblik på at sætte dig i stand til at nå dine målsætninger.  

Vi er klar over, at det er viden, der gør forskellen på en god forhandler og en fantastisk forhandler. Vi er også klar over, at tid er en kostbar ressource i salgsmiljøet. Derfor investerer vi i at finde intelligente løsninger til at hjælpe vores forhandlere med at uddanne deres medarbejdere i Eldons brede sortiment af skabe og tilbehør uden at forstyrre deres daglige arbejde. 

Ensartet og nem adgang til vores skabs-, tilbehørs- og serviceprodukter er Eldons målsætning. Derfor investerer vi hele tiden i at give vores forhandlere omfattende og kvalificeret produktviden og industriel knowhow, som sætter dem i stand til at hjælpe vores kunder med at håndtere de unikke udfordringer, de måtte stå over for, uanset hvad produkterne skal bruges til. 

Eldons webbaserede undervisningsværktøjer gør vores forhandlere bedre ved at fremme deres forståelse for kundernes behov og de måder, som vores skabe og tilbehørsprodukter dækker dem på. Vi tilvejebringer også instruktionsvideoer og andet produktspecifikt indhold, der tilskynder salgsmedarbejdere i forhandlernes virksomheder til at lære når som helst, hvor som helst og uden den traditionelle undervisnings tidskrævende afbrydelser.  

Gå til MEDIECENTER FOR FORHANDLERE