Kundedreven produktion

Hos Eldon har alle fokus på kvalitet.

Vi gør livet lettere for alle vores enkeltkunder ved at levere fremragende og fejlfri produkter, der til fulde opfylder den krævede specifikation. Disse kvalitetsprodukter ledsages af en forsikring om, at alle produkter er fremstillet og leveret på en miljøvenlig måde. Hos Eldon ser vi kvalitets- og miljøstyring som en mulighed snarere end som en omkostning og en investering, der i høj grad genererer resultater for vores kunder.

Hos Eldon kender alle vigtigheden af høj kvalitet i elskabe, tilbehør og support til vores kunder og dem, I leverer løsninger til.

Hos Eldon kommer kunderne i første række og vi imødekommer de udfordringer, der ligger i kvalitets- og miljøstyring. Kvalitet på alle niveauer er en livsstil hos Eldon, som afspejles i den øverste ledelse og i medarbejdernes engagement, løbende forbedringer, hurtig respons samt medarbejderindflydelse.

Kvalitetssikring og miljøstyring
For at sikre, at vi lever op til vores mission, anvender Eldon i dag to internationale standarder for vores virksomhedsledelse; ISO9001:2008 for kvalitetssikring og ISO14001:2005 for miljøstyring.  Implementeringen af ISO9001:2008 har forankret de følgende retningsgivende principper i vores kollektive tankegang og virksomheden som helhed:

  • Vi ønsker, at samarbejdet med os skal være nemt- kvalitet er således en forudsætning
  • Vores produkter opfylder kundernes krav og fungerer som forventet
  • Vi er lydhøre over for vores kunders ønsker og leverer det, vi har lovet.

For at leve op til disse principper arbejder vi tæt sammen med både leverandører og egne processer. Eldon har eksempelvis indført en indledende kontrol på leverandørens fabrik for at sikre, at deres materialer lever op til vores forventninger. Hvis alt godkendes, tilføjes leverandøren til Eldons liste over godkendte leverandører, hvilket sikrer, at leverandøren er kendt i hele vores organisation og bliver kontrolleret regelmæssigt.

Indgående varer kontrolleres også på vores lager vha. et afprøvet-og-testet kontrolsystem i henhold til interne og internationale standarder, som vi har angivet til vores leverandører.

Løbende kvalitetsforbedringstiltag
For at opnå en konstant kvalitet, har Eldon udviklet et veldefineret egenkontrolsystem, der kontrolleres via kontroller udført af uddannede revisorer i Eldons kvalitetsteam. Processer og kontroller er defineret for hver produktionsenhed og overvåges og tilpasses i overensstemmelse med vores nuværende kvalitetskontrolskemaer. Hvis en uoverensstemmelse registreres, nedsætter vores medarbejdere et analyseteam og igangsætter handlinger for at rette op på og eliminere den pågældende årsag, eksempelvis vha. kendte kvalitetsværktøjer som Pareto-analyse, Ishikawa-analyse og 5 x hvorfor-metoden.

Modtager vi en kundereklamation, analyserer vi den, agerer på den, igangsætter løsningen og registrerer den, så vi om nødvendigt kan ændre vores processer. Det kan f.eks. dreje sig om opgradering af et bestemt trin i produktionsprocessen, en ændring af metoder eller skift af leverandør.

At passe på miljøet er nøglen til fremtidens globale velstand
Vi er således overbeviste om vigtigheden af at overholde miljøstandardkravene ifølge ISO14000:2005, som beskytter værdifulde naturressourcer, og at beskyttelse af miljøet er nøglen til al fremtidig velstand i samfundet som helhed og i de enkelte virksomheder.

For at sikre en konstant overholdelse af ovennævnte internationale standarder bliver hvert enkelt produktionsanlæg i Eldon-koncernen certificeret og regelmæssigt revideret af en godkendt organisation.