NRGA Normkapsling av rostfri plåt för väggmontage, IP55

Rostfria kapslingar, IP55, för användning i lantbruk, tvätthallar, utomhus samt i andra krävande installationer. Kapslingarna finns i utförande som normcentral och som kombination av gängsäkrings- och normcentral. Kapslingarna har kompletta jord-och nollskenor samt flänsöppningar av storlek FL21, nedtill respektive upptill. Om behov finns för flera kapslingar i bredd finns även en flänsöppning FL13 i båda sidor för kabeldragning mellan lådorna. Täckfläns med packning är monterad från fabrik. För att underlätta vid installation är kapslingarna även försedda med ett antal membrangenomföringar av storlek M20, M32 och M40 nedtill bredvid flänsöppningen. På sidorna finns förberedda håltagningar av storlek M12, för montage av tryckutjämningsventiler som förhindrar kondensbildning. Centralerna är anpassade för användning enligt ”Handbok för Elinstallationer i Lantbruk”, framtagen av b.la. Lantbrukets Brandskyddskommitté, EIO, Elektriska Nämnden och Länsförsäkringar där det anges att metallkapslade elcentraler av rostfritt bör väljas i första hand. NRGA118, NRGA236 samt NRGA354 är avsedda för normapparater på DIN-skena. NRGB30718 samt NRGC30518 är utförda som gängsäkringscentraler, GII resp. GIII, samt med en fri normrad om 18 moduler som är avsedd för montage av huvudbrytare, jordfelsbrytare, överspänningsskydd, kopplingsur eller andra normapparater. Om delning av ingående nollskena önskas vid installation av mer än en jordfelsbrytare, används tillbehör GSKARV, E-nr: 22 510 48.

NRGA Product Image
  • Artikellista
  • Teknisk data
  • Nedladdningar

Artikellista

Artikelnr E-nummer Beskrivning Antal moduler H x B x D Antal PE+N
NRGA118 2248081 Rostfri normkapsl. 1x18mod 1 X 18 mod 360x435x180 1x16+18x6
NRGA236 2248082 Rostfri normkapsl. 2x18mod. 2x18 mod (36 mod) 485x435x180 1x16+24x6
NRGA354 2248083 Rostfri normkapsl. 3x18mod 3x18 mod (54 mod) 610x435x180 1x16+36x6
NRGB30718 2248090 Rostfri cent. 7x3x25A+18mod 7x3 pol Gll + 1 rad 18 mod 610x435x180 1x35+22x16
NRGC30518 2248092 Rostfri cent. 5x3x63A+18mod 5 x 3 pol GIII + 1 rad 18 mod 610x435x180 1x35+13x16

Tillbehör: Se t.ex. artikel GSKARV, 2251048 för delning av nollskena (kapitel kopplingsmateriel)

Teknisk data

Egenskaper:

• Uppfyller försäkringsbolagens krav om brandsäkerhet • Kapslingsklass: IP55 • 150 mm c/c mellan apparatrader • Kan förses med nyckellås, ALT562 E-nr: 25 195 85 • SS-EN 60439-3 • Flänsöppningar: 2 st FL21 samt håltagning undertill för 2xM20, 4xM32 & 2xM40 (lev. inkl. membrangenomföringar) Kasplingen lev. exkl. flänsar

Bild (JPG 489 x 800 px) NRGA Product Image 64 KB
Produktblad (PDF) NRGA(SWEDISH) 186 KB